چشم انداز بازارهای مالی در سال 1401

چهارشنبه 4 اسفند 1400 کد : 4380 اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها
تعداد بازید: 713 نویسنده: مدیر استودیو هاتف

ویژه برنامه چشم انداز بازارهای مالی در سال 1401:

با حضور دکتر مسلم مرادزاده