کارگاه رفتارشناسی بر اساس مدل دیسک disk

پنج شنبه 30 دي 1400 کد : 3376 اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها
تعداد بازید: 310 نویسنده: روابط عمومی مرکز آموزش تخصصی

ویژه مدیران شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30 در موسسه آموزش عالی هاتـف، با تدریس سرکار خانم عارف نژاد معاونت محترم منابع انسانی شرکت برق منطقه ای استان س و ب و همچنین جناب آقای دکتر خزائی مدیر آموزش شرکت برق منطقه ای استان س و ب برگزار گردید.