بازدید علمی دانش آموزان پایه 12م

دوشنبه 16 آبان 1401 کد : 9401 اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها
تعداد بازید: 650 نویسنده: مدیر سایت

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی هاتف این بازدید که با حضور 20 نفر از دانش آموزان پایه 12م انجام شد با هدف آشنایی آنها با محیط فرهنگی، امکانات و تجهیزات دانشگاهی در هفته کتابخوانی انجام گرفت.

موسسه آموزش عالی هاتف میزبان این بازدید، همواره با هدف ارزشمند رشد و تعالی جوانان، دانش آموزان و دانشجویان این استان گام برداشته است و هم اکنون از پیشگامان دانشگاهی استان در حوزه های آموزشی و پژوهشی می باشد.