بازدید علمی دانش آموزان هنرستانی رشته ی تربیت و بدنی و علوم ورزشی

شنبه 31 تير 1402 کد : 21405 اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها
تعداد بازید: 518 نویسنده: مدیر سایت

(( بازدید علمی دانش آموزان هنرستانی رشته ی تربیت و بدنی و علوم ورزشی ))