اطلاعیه درباره بروز برخی مشکلات برای پرداخت اینترنتی

شنبه 18 دي 1400 کد : 2380 اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها
تعداد بازید: 1339 نویسنده: مدیر سایت

برخی از دانشجویان پس از ورود به صفحه پرداخت اینترنتی و تکمیل فرم پرداخت در هنگام بازگشت به سامانه آموزش دانشگاه با صفحه زیر روبرو میشوند، در این صفحه ضروری است برای تکمیل فرآیند خرید و بازگشت به سامانه آموزش بر روی دکمه send anyway کلیک نمایند.