دوره متره و برآورد - دوره صورت وضعیت نویسی

 • متره

  دوره مقدماتی متره و برآورد وآشنایی با صورت وضعیت نویسی

  زمان برگزاری دوره:

  شروع دوره:

  مدرس دوره: مهندس مجید رخشانی

   

  ثبت نام اینترنتی

  پیش نیاز دوره:  ندارد

  طول دوره: 60 ساعت 

  سرفصل دوره:

  • دوره مقدماتی متره برآورد و آشنایی با صورت وضعیت نویسی

   


  دوره تکمیلی صورت وضعیت نویسی و انجام پروژه

  زمان برگزاری دوره:

  شروع دوره:

  مدرس دوره: مهندس مجید رخشانی

   

  ثبت نام اینترنتی

  پیش نیاز دوره:  دوره مقدماتی متره برآورد و آشنایی با صورت وضعیت نویسی

  طول دوره: 60 ساعت 

  سرفصل دوره:

  • دوره تکمیلی صورت وضعیت نویسی و انجام پروژه

   


  هزینه ثبت نام هر دو دوره 150 هزارتومان می باشد

   

 • يكشنبه 32 تير 1396
 • روابط عمومی
 • 420