دوره متره و برآورد - دوره صورت وضعیت نویسی

يكشنبه 31 تير 1396
آمار بازدید : 554

متره

دوره مقدماتی متره و برآورد وآشنایی با صورت وضعیت نویسی

زمان برگزاری دوره:

شروع دوره:

مدرس دوره: مهندس مجید رخشانی

 

ثبت نام اینترنتی

پیش نیاز دوره:  ندارد

طول دوره: 60 ساعت 

سرفصل دوره:

  • دوره مقدماتی متره برآورد و آشنایی با صورت وضعیت نویسی

 


دوره تکمیلی صورت وضعیت نویسی و انجام پروژه

زمان برگزاری دوره:

شروع دوره:

مدرس دوره: مهندس مجید رخشانی

 

ثبت نام اینترنتی

پیش نیاز دوره:  دوره مقدماتی متره برآورد و آشنایی با صورت وضعیت نویسی

طول دوره: 60 ساعت 

سرفصل دوره:

  • دوره تکمیلی صورت وضعیت نویسی و انجام پروژه

 


هزینه ثبت نام هر دو دوره 150 هزارتومان می باشد