تقویم برگزاری دوره ها

دوشنبه 24 ارديبهشت 1397
آمار بازدید : 970

نام دوره

تاریخ برگزاری

توضیحات

لوله کشی و جوشکاری صنعتی

29/01/97 - 31/01/97

 

تعمیرات موبایل

25/01/97- 10/02/97

 

تعمیرات مقدماتی ecu

15/02/97- 17/02/97

 

نظارت و اجرای آجر

20/02/97-21/02/97

 

Quick service

01/03/97-  05/03/97

 

تعمیرات موبایل پیشرفته

30/03/97- 30/05/97

 

نیروگاه خورشیدی مقدماتی

01/03/97- 30/03/97

 

CCNA

20/04/97- 30/05/97

 

نیروگاه خورشیدی پیشرفته

25/04/97- 30/05/97

 

مترور مقدماتی

01/05/97- 01/06/97

 

تعمیرات پیشرفتهECU

10/05/97- 30/05/97

 

مترور تکمیلی

01/06/97- 01/07/97

 

CCNP

01/06/97- 30/07/97

 

کارگاه سازه ماکارونی

15/07/97 - 20/07/97

 

تعمیرات لپ تاپ مقدماتی

01/07/97 -  3/07/97

 

آشنایی با plc مقدماتی

15/07/97 - 15/08/97

 

مهارت های عمومی کامپیوتر

10/08/97 - 01/09/97

 

plcپیشرفته

25/08/97 - 30/09/97

 

قوانین بیمه و مالیات بر درآمد

22/09/97 -  25/09/97

 

بورس مقدماتی

10/09/97 - 14/09/97

 

ICDL پیشرفته

01/09/97 -  01/10/97

 

همایش روانشناسی

1/10/97 - 5/10/97

 

کارگاه تنظیم موتور

7/10/97 - 10/10/97

 

آنالیز بها

15/11/97 - 30/12/97

 

متره و برآورد

15/11/97 - 30/12/97

 

تعمیرات لپ تاپ پیشرفته

15/11/97 - 3/12/97

 

آشنایی با سخت افزار کامپیوتر

1/12/97 -  5/12/97

 

نظارت و اجرای آجرهای مدرن

10/12/97 -  15/12/97