تماس با ما

چهارشنبه 20 تير 1396
آمار بازدید : 555

شماره تلفن مرکز

05433294451

شماره تلفن عمومی دانشگاه 

 

 

 

05433294456

05433294457

کارشناسان آموزش داخلی 1

دبیرخانه داخلی 2

امورمالی داخلی 3

 

 

دورنگار

 

 

05433294453

 

مدیر مرکز آموزش تخصصی

marzdari@hatef.ac.ir

آدرس مرکز

 

 

 

ایران ، زاهدان ، خیابان بزرگمهر، موسسه آموزش عالی هاتف

آدرس دانشگاه هاتف

رایانامه مرکز

PTC@hatef.ac.ir