آموزش زبان انگليسي به روش ESL

سه شنبه 25 ارديبهشت 1396
آمار بازدید : 746

این سیستم آموزشی برای کسانی تدوین و تالیف شده است که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود انتخاب نموده و فرا می گیرند. ساختار آموزشی آن در هشت سطح طراحی شده و تمامی نیاز های زبان آموزان سطوح مبتدی، مقدماتی و پیشرفته را پوشش می دهد.


سیستم آموزش زبان ESL 24/7 Classroom دارای هشت سطح از مبتدی تا پیشرفته است، در لوح فشرده، گفت و شنود ها چهار بار به روش های زیر پخش و تکرار می شود.
 
بار اول تصویر بدون صدا است. برای تحریک حس کنجکاوی زبان آموز که مکالمه درباره چه موضوعی است.
 
بار دوم تصویر و صدا با هم است.
 
بار سوم تصویر و صدا به همراه بعضی از کلمات کلیدی مکالمه که زیر نویس می شود.
 
بار چهارم تمام متن مکالمه زیر نویس شده است.

سپس استاد نکات گرامری مربوط به آن دیالوگ را به زبان انگلیسی و بسیار شفاف و قابل فهم تدرسی می کند.


در فصول دوره (Course Book) علاوه بر توضیح و تدریس نکات دستور زبان مربوطه (Grammar)، مطالب گرامری تکمیلی به همراه لغت پردازی و اصطلاحات کاربردی روزمره گردآوری شده است و زبان آموزان از ابتدا با استفاده از فیلم های آموزشی که هر قسمت آن مربوط به یک موضوع از زندگی است با مبانی زبان آشنا شده، تلفظ صحیح لغات را فرا گرفته و با تمرین، مکالمات روزمره را تجربه می کنند.


پس از دوره سوم در تمامی فصول ده گانه یک بخش "خواندن" (Reading) در نظر گرفته شده، که ضمن تنوع در موضوع های انتخاب شده، هر بخش خواندن (Reading) دارای تمرین های بسیار مفید در زمینه های آوا شناسی، درک مطلب، علامت گذاری، اصطلاحات، هجی کردن و تلفظ، لغت پردازی، استنباط و مفاهیم و مطالب گسترده دیگری است که به سرعت توان زبان آموز را در مهارت های خواندن و نوشتن تقویت می کند.


کتاب های Work شامل تمرین های مربوط به مکالمات و نکات دستور زبان مربوطه (Grammar)، مطالب گرامری تکمیلی به همراه لغت پردازی و اصطلاحات کاربردی روزمره گردآوری شده است و زبان آموزان از ابتدا با استفاده از فیلم های آموزشی که هر قسمت مربوط به یک موضوع از زندگی است با مبانی زبان انگلیسی آشنا شده، تلفظ صحیح لغات را فراگرفته و با تمرین، مکالمات روزمره را تجربه می کنند.


پس از دوره سوم در تمامی فصول ده گانه کتاب یک بخش "خواندن" (Reading) در نظر گرفته شده، که ضمن تنوع در موضوع های انتخاب شده، هر بخش خواندنی (Reading) دارای تمرین های بسیار مفید در زمینه های آواشناسی، درک مطلب، علامت گذاری، اصطلاحات، هجی کردن و تلفظ، لغت پردازی، استنباط و مفاهیم و مطالب گسترده دیگری است که به سرعت توان زبان آموز را در مهارت های خواندن و نوشتن تقویت می کند.
کتاب های Work شامل تمرین های مربوط به مکالمات و نکات دستور زبان (Grammar) آموزش داده شده است که توسط زبان آموز انجام میشود.

سطح هر کتاب به شرح جدول زیر بوده و تعداد جلسات آمزشی هر سطح متفاوت است.

Workbook

LEVEL

ESL1

Beginner

ESL2

Elementary

Esl3

Lower Intermediate

Esl4

Intermediate

Esl5

Upper  Intermediate

Esl6

Pre Advanced

Esl7

Advanced

Esl8

Advanced