انجمن های علمی

سه شنبه 23 مهر 1398
آمار بازدید : 1824

حوزه امور دانشجویی دانشگاه به منظور ارتقا علمی دانشجویان در حوزه های فوق برنامه علمی، انجمن های علمی دانشجویی راه اندازی نموده است. انجمن های علمی با برگزاری انتخابات در گروه های آموزشی مختلف اقدام به جذب اعضا می نماید. در حال حاضر پنج انجمن علمی دانشجویی فعال می باشد.

  • انجمن مرجع دانشجویی
  • انجمن علمی کامپیوتر
  • انجمن علمی برق
  • انجمن علمی عمران
  • انجمن علمی حسابداری

صفحات اختصاصی انجمن ها به زودی راه اندازی می گردد.