شیوه نامه دریافت شهریه

يكشنبه 14 اسفند 1395
آمار بازدید : 2449

بخش اول: پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد (دانشجویان موسسه هاتف)

مرحله 1: دانشجو باید تمامی بدهی ترم های گذشته خود را به صورت نقدی از طریق اینترنت تسویه حساب نماید. (این مرحله شامل دانشجویانی که تطبیق واحد نیز انجام می دهند می باشد)

مرحله 2: دانشجو باید مبلغی را از طریق اینترنت به عنوان علی الحساب شهریه به دانشگاه پرداخت نماید. این مبلغ برای دانشجویان کارشناسی 5,000,000 ریال و دانشجویان کارشناسی ارشد 10,000,000 ریال می باشد.

مرحله 3: دانشجو انتخاب واحد نموده و بلافاصله برای تثبیت انتخاب واحد و تعیین تکلیف مابقی بدهی خود اقدام می نماید. در این مرحله دانشجو یکی از دو اقدام زیر را انجام می دهد:

1-3) پرداخت تمام بدهی خود به صورت نقدی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه

2-3) پرداخت بخشی از بدهی و تقسیط مابقی بدهی از طریق ارائه چک معتبر. چک ها باید به شرح برنامه زمانی زیر ارائه گردد:

1-2-3) در نیمسال مهر (نیمسال اول) دانشجو باید مبلغ بدهی خود را حداکثر در 3 قسط با ارائه چک معتبر تقسیط نماید. (تاریخ سررسید آخرین چک 10 دی ماه آن سال می باشد)

2-2-3) در نیمسال بهمن (نیمسال دوم) دانشجو باید مبلغ بدهی خود را حداکثر در 3 قسط با ارائه چک معتبر تقسیط نماید. (تاریخ سررسید آخرین چک 10 خرداد ماه آن سال می باشد)

3-2-3) در نیمسال تابستان  دانشجو باید مبلغ بدهی خود را حداکثر در 1 قسط با ارائه چک معتبر تقسیط نماید. (تاریخ سررسید آخرین چک 15 مرداد ماه آن سال می باشد)

بخش دوم: دانشجویان کارشناسی ارشد جهت اخذ مجوز دفاع

دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دارند تا مجوز مالی جهت دفاع پایان نامه را دریافت نمایند می بایست تمامی مبلغ بدهی خود را از طریق اینترنت واریز نموده و جهت امضای مجوز مالی به امور مالی موسسه مراجعه نمایند. اخذ چک یا ضمانت دیگر مورد قبول نمی باشد.

بخش سوم: دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی یا انصراف از تحصیل

این دسته از دانشجویان باید به صورت نقدی از طریق اینترنت تمام مبلغ بدهی خور را پرداخت نمایند دانشجویان منصرف از تحصیل باید بر اساس ماده 4  " آیین نامه دریافت شهریه" مبلغ بدهی خود را پرداخت نمایند. خلاصه این ماده به صورت زیر است:

  1. درصورتی که دانشجو قبل از شروع ترم جاری موسسه انصراف دهد در صورتی که جدیدالورود باشد ملزم به پرداخت 10 % از شهریه ثابت و متغییر برای سایر دانشجویان تمام شهریه ثابت خواهد بود.
  2. درصورتی که دانشجو بعد از شروع ترم جاری موسسه و قبل از حذف و اضافه انصراف دهد ملزم  به پرداخت شهریه ثابت خواهد بود.
  3. درصورتی که دانشجو بعد از شروع ترم جاری موسسه و بعد از حذف و اضافه انصراف دهد ملزم  به پرداخت هم شهریه ثابت و هم شهریه متغییر خواهد بود.
  • در صورتی که دانشجوی انصرافی قصد ثبت نام مجدد در موسسه را دارد به شرط عدم بازگشت پرونده به دانشجو از پرداخت جریمه انصراف معاف می باشد.
  • در تمامی موارد اگر دانشجوی فارغ التحصیل یا انصراف تحصیل دارای بستانکاری شهریه باشد، شهریه وی پس از تکمیل نمودن فرم "استرداد شهریه" به وی برگشت داده می شود.

بخش چهارم: دانشجویان " مهمان به"

این دسته از دانشجویان پس از تسویه نقدی بدهی ترم های گذشته، می بایست شهریه ثابت را به صورت نقدی به دانشگاه مبدا (موسسه آموزش عالی هاتف) پرداخت نمایند و سپس نسبت به اخذ نامه مهمانی از موسسه اقدام نمایند

بخش پنجم: دانشجویان " مهمان از"

این دسته از دانشجویان باید پس از ارائه نامه مهمانی خود به موسسه مقصد (موسسه هاتف) نسبت به پرداخت شهریه متغیر خود اقدام نمایند. دانشجوی مهمان می بایست حداقل 50% از شهریه خود را به صورت نقدی از طریق اینترنت واریز نموده و مابقی را مانند دانشجویان "بخش اول" تقسیط نماید.

بخش ششم : دانشجویان انتقال دائم به موسسه

نحوه پرداخت مانند " بخش اول" می باشد.

  • به هیچ وجه پرداخت های دستی یا پرداخت از طریق فیش واریزی مورد قبول نمی باشد و تمامی پرداخت ها باید اینترنتی و از طریق مراجعه دانشجو به سایت موسسه صورت گیرد.
  • در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید با شماره 33294457-054 با بخش امور مالی موسسه ارتباط برقرار نمایید.