سوالات متداول امور مالی

  • آیا امکان تقسیط شهریه وجود دارد؟

  پاسخ: شرط اصلی برای تقسیط شهریه در هر ترم عدم وجود بدهی قبلی می باشد. هر دانشجو در ابتدای شروع انتخاب واحد مبلغی را به عنوان علی الحساب پرداخت می نماید (معمولاً دانشجویان کاردانی و کارشناسی 5,000,000 ریال و دانشجویان کارشناسی ارشد 10,000,000 ریال) و سپس اقدام به انتخاب واحد نموده و پس از انتخاب واحد می بایست نسبت به تثبیت انتخاب واحد (حداکثر یک هفته بعد از اتمام انتخاب واحد) از طریق پرداخت مابقی بدهی یا تقسیط مابقی بدهی صرفاً از طریق چک معتبر اقدام نماید.

   

  • تعداد و دوره های اقساط شهریه در هر نیمسال چگونه است؟

  پاسخ: در نیمسال مهر (نیمسال اول) دانشجو باید مبلغ بدهی خود را حداکثر در 3 قسط با ارائه چک معتبر تقسیط نماید. (تاریخ سررسید آخرین چک 10 دی ماه آن سال می باشد)

  در نیمسال بهمن (نیمسال دوم) دانشجو باید مبلغ بدهی خود را حداکثر در 3 قسط با ارائه چک معتبر تقسیط نماید. (تاریخ سررسید آخرین چک 10 خرداد ماه آن سال می باشد)

  در نیمسال تابستان  دانشجو باید مبلغ بدهی خود را حداکثر در 1 قسط با ارائه چک معتبر تقسیط نماید. (تاریخ سررسید آخرین چک 15 مرداد ماه آن سال می باشد)

   

  • مبلغ 350,000 ریال شهریه پرداختی توسط دانشجو در هر نیمسال بابت چه مواردی می باشد؟

  بر اساس مصوبه 01/9502 مورخ 25/07/95 شورای هیات رئیسه موسسه در سال 1395 در هر نیمسال تحصیلی مبلغ 350,000 ریال بابت ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و ورزشی از دانشجو اخذ می گردد این مبلغ فقط برای پوشش بخشی از هزینه های مربوطه بوده و موسسه این مبالغ را بر اساس بخشنامه مربوطه که در بخش "قوانین و مقررات مالی" سایت موسسه آمده است هزینه خواهد نمود.

   

  • در صورت اتمام سنوات مبالغ شهریه های ثابت و متغیر چگونه خواهد بود؟

  پاسخ: سنوات مجاز از نظر مالی و آموزشی برای دانشجویان به شرح زیر می باشد:

  کاردانی پیوسته و ناپیوسته: 5 ترم

  کارشناسی ناپیوسته:        6 ترم

  کارشناسی پیوسته:        10 ترم

  کارشناسی ارشد:           4 ترم

  در صورت اتمام سنوات مجاز شهریه دانشجو در هر نیمسال سنوات اضافی (اضافه بر سنوات مجاز) بر اساس شهریه های ورودیهای آن نیمسال محاسبه می گردد. لذا شهریه های ثابت و متغیر دانشجو قطعاً افزایش می یابد.

   

  • شهریه مربوط به دانشجویان انصرافی و هزینه جریمه آنها چگونه می باشد؟

  بر اساس ماده 4 و تبصره ماده 4 آیین نامه "نحوه دریافت شهریه از دانشجو" و مصوبه 02/9503 مورخه 08/08/95 شورای هیات رئیسه  موسسه به صورت زیر می باشد:

  1. درصورتی که دانشجو قبل از شروع ترم جاری موسسه انصراف دهد در صورتی که جدیدالورود باشد ملزم به پرداخت 10 % از شهریه ثابت و متغییر برای سایر دانشجویان تمام شهریه ثابت خواهد بود.
  2. درصورتی که دانشجو بعد از شروع ترم جاری موسسه و قبل از حذف و اضافه انصراف دهد ملزم  به پرداخت شهریه ثابت خواهد بود.
  3. درصورتی که دانشجو بعد از شروع ترم جاری موسسه و بعد از حذف و اضافه انصراف دهد ملزم  به پرداخت هم شهریه ثابت و هم شهریه متغییر خواهد بود.

  در صورتی که دانشجوی انصرافی قصد ثبت نام مجدد در موسسه را دارد به شرط عدم بازگشت پرونده به دانشجو از پرداخت جریمه انصراف معاف می باشد.

   

  • در صورت اضافه پرداخت شهریه توسط دانشجو چگونه مبلغ شهریه اضافی به دانشجو برگشت می شود؟

  پاسخ: اگر دانشجویی مبلغی مازاد بر شهریه را به طور اشتباهی پرداخت نماید این مبلغ مازاد به بستانکاری دانشجو منظور می گردد و در صورتی که دانشجوی ترم آخری باشد لازم است تا با مراجعه به موسسه و تکمیل فرم " استرداد شهریه" و ارائه شماره حساب بانک تجارت (برای سایر بانک ها داشتن شماره شبا الزامی است) مبلغ اضافه پرداختی شهریه خود را مطالبه نماید.

   

  • مبنای محاسبه شهریه های ثابت و متغیر چگونه می باشد؟

  مبنای تعیین شهریه های ثابت و متغیر، نرخ های اعلامی از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد که هر ساله به همه موسسات اعلام می گردد. همچنین بر همین اساس هر ساله معمولاً 15% به شهریه های متغیر افزوده می گردد.

   

  • تخفیفات مربوط به دانشجویان ممتاز به چه صورتی می باشد؟

  پاسخ: در پایان هر نیمسال گزارش دانشجویان ممتاز توسط آموزش ارائه می گردد بر اساس این گزارش دانشجوی ممتاز (شاگرد اول) هر رشته از بین کلیه ورودیها در آن نیمسال مشخص گردیده و تخفیفی معادل 30% کل شهریه در نیمسال بعد اعمال می گردد.

   

  • شهریه تطبیق واحد چگونه است؟

  در صورتی که دانشجو تطبیق واحد انجام دهد شهریه وی به صورت زیر محاسبه می گردد:

  شهریه تطبیق واحد= شهریه ثابت*0.05* تعداد واحدهای تطبیق شده

   

  • شهریه مرخصی تحصیلی چگونه است؟

  شهریه مرخصی برابر شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی می باشد

   

  • شهریه دروس معرفی به استاد چگونه است؟

  شهریه دروس معرفی به استاد = با نصف شهریه ثابت+ شهریه متغیر واحدهای معرفی به استاد

   

  • شهریه ترم تابستان چگونه محاسبه می گردد؟

  شهریه ترم تابستان= نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر دروس اخذ شده در ترم تابستان

   

  • میزان تخفیفات دانشجویانی که از یک خانواده هستند چقدر است؟

  بر اساس مصوبه 03/9503 مورخه 08/08/95 شورای هیات رییسه موسسه تخفیفات شهریه دانشجویان به شرح ذیل می باشد.

  1. به میزان 20 % تخفیف از مجموع شهریه برای همسر و فرزندان کارکنان و اعضاء هیئت علمی موسسه.
  2. به میزان 15 % تخفیف از مجموع شهریه برای بیش از یک دانشجو از یک خانواده در این موسسه ، هر کدام از این افراد مشمول 15 %.

  این تخفیفات به مدت یک نیمسال اعمال می گردد.

   

  • نرخ دستمزد ساعتی کار دانشجویی چقدر می باشد؟

  بر اساس مصوبه05/9506 تاریخ 06/10/95 شورای هیات رییسه موسسه از این پس برای کاردانشجویی در مقطع کارشناسی و کاردانی هر ساعت 15000ريال و برای کارشناسی ارشد هر ساعت 20000ريال پرداخت می گردد.

   

  • تخفیفات اعطایی به دانشجویان که در تبلیغات موسسه موجود بود به چه صورت اعمال گردیده است؟

  برای دانشجویان تمامی مقاطع (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) در نیمسال اول 95-96 به نرخ 15% شهریه ثابت تخفیف در نظر گرفته شده است. این تخفیف فقط مربوط به اولبن ترم بوده و تمدید یا استمرار آن برای ترم های بعد مستلزم تصویب در جلسه شورای هیات رییسه موسسه می باشد.

   

  • آیا تفاوتی بین شهریه دانشجویانی که از طریق کنکور یا به صورت بدون کنکور (سوابق تحصیلی) جذب موسسه می شوند وجود دارد؟

  خیر هیچگونه تفاوتی بین این دو روش پذیرش وجود ندارد.

   

  • میانگین شهریه مقاطع مختلف موسسه آموزش عالی هاتف چقدر است؟

  محاسبه میانگین شهریه ورودی های 1395

  مقطع تحصیلی

  گروه مربوط به رشته تحصیلی

  میانگین تعداد واحد انتخابی در ترم

  میانگین شهریه یک ترم (ریال)

  میانگین کل شهریه (ریال)

  کارشناسی ناپیوسته

  علوم انسانی

  18

  9,490,000

  56,940,000

  فنی و مهندسی

  18

  11,150,000

  66,900,000

  کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)

  علوم انسانی

  18

  9,490,000

  47,450,000

  فنی و مهندسی

  18

  11,150,000

  55,750,000

  کارشناسی پیوسته

  علوم انسانی

  18

  9,490,000

  85,410,000

  فنی و مهندسی

  18

  11,150,000

  100,350,000

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  علوم انسانی

  9

  18,000,000

  72,000,000

  فنی و مهندسی

  9

  20,400,000

  81,600,000

   

  برای محاسبه میانگین شهریه های ورودی های 96 می توان به طور تقریبی ارقام فوق را 15% افزایش داد

   

  • نحوه پرداخت شهریه به چه صورت می باشد؟

  پرداخت شهریه صرفاً به صورت الکترونیک بوده و پرداخت شهریه به صورت دستی مورد قبول نمی باشد. دانشجویان محترم جهت پرداخت الکترونیک می توانند به بخش "راهنمای پرداخت شهریه" مراجعه نمایند. در این بخش به صورت تصویری تمامی مراحل پرداخت ذکر گردیده است.

   

  • مبلغی از شهریه خود را پرداخت نموده ام ولی هنوز در سایت دانشگاه این پرداختی مشاهده نمی شود، راه حل برطرف کردن این مشکل چگونه است؟

  بنا به دلایلی ممکن است شهریه پرداختی مورد ادعای دانشجو در سایت ثبت نشده باشد که بیشتر این موارد سیستمی بوده و توسط بانک مورد نظر تعیین تکلیف می گردد. اما اگر به هر دلیلی این مشکل برطرف نگردید لازم است تا دانشجو به امور مالی موسسه مراجعه و مشکل را مطرح نماید.

   

  • آیا می توانم به عنوان دانشجوی فارغ الحصیل با تقسیط بدهی از طریق چک، نسبت به دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه اقدام نمایم؟

  خیر- دریافت گواهی موقت یا دانشنامه مستلزم تسویه حساب نقدی دانشجو می باشد.

   

  • آیا جهت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد باید تسویه حساب مالی صورت گیرد؟

  بله- جهت اخذ مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشجو می بایست حتما به صورت نقدی با موسسه تسویه حساب نماید.

   

  • آیا لازم است دانشجویان حمایت شونده از سوی سازمان های خاص مانند بنیاد شهید هر نیمسال، نامه مربوط به تقبل بدهی از سوی سازمان مربوطه را به موسسه تحویل دهند؟

  در حال حاضر موسسه آموزش عالی هاتف فقط با بنیاد شهید و مستضفان در این زمینه همکاری دارد و لازم است دانشجویان مربوطه در هر نیمسال تحصیلی و در شروع ترم نامه مربوط به حمایت مالی سازمان مربوطه را به موسسه تحویل نمایند.

   

  • آیا امکان اخذ وام جهت پرداخت شهریه موسسه وجود دارد؟

  بله- دانشجویان می توانند در بازه های زمانی خاص جهت دریافت وام دانشجویی به "پورتال دانشجویی صندوق رفاه" مراجعه نمایند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به کارشناس امور مالی موسسه آموزش عالی هاتف مراجعه نمایید.

 • يكشنبه 15 اسفند 1395
 • روابط عمومی
 • 284