شهریه دانشجویان

يكشنبه 31 شهريور 1398
آمار بازدید : 8075

کلیه شهریه های ذیل به تصویب هیئت امنا دانشگاه رسیده است.

شهریه سال تحصیلی 99-98

 

شهریه 99-98