شهریه دانشجویان

پنج شنبه 22 شهريور 1397
آمار بازدید : 4403

کلیه شهریه های ذیل به تصویب هیئت امنا دانشگاه رسیده است.

شهریه سال تحصیلی 98-97

 

شهریه 98-97