شهریه دانشجویان

چهارشنبه 27 شهريور 1398
آمار بازدید : 5893

کلیه شهریه های ذیل به تصویب هیئت امنا دانشگاه رسیده است.

شهریه سال تحصیلی 99-98

 

شهریه 99-98