شهریه دانشجویان

پنج شنبه 22 شهريور 1397
آمار بازدید : 5035

کلیه شهریه های ذیل به تصویب هیئت امنا دانشگاه رسیده است.

شهریه سال تحصیلی 98-97

 

شهریه 98-97