شهریه دانشجویان

يكشنبه 29 مهر 1396
آمار بازدید : 1676

کلیه شهریه های ذیل به تصویب هیئت امنا دانشگاه رسیده است.

شهریه سال تحصیلی 97-96

 

شهریه 96-97