مدیر دانشجویی و کارکنان

چهارشنبه 2 خرداد 1397
آمار بازدید : 3682

مدیر دانشجویی و فرهنگی

مهندس پیمان مرزداری

عضو هیئت علمی و مدیر دانشجویی و فرهنگی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات ، دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

کارکنان

خانم رستمی ، کارشناس امور دانشجویی