مدیریت و کارکنان آموزش

پنج شنبه 11 اسفند 1395
آمار بازدید : 1235

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلیمدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام : حجت عباس نژاد

سمت : مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

آخرین مقطع تحصیلی :دکتری

رزومه

 

 

 

کارشناسان آموزش:

  • خانم مهلا سالاری کارشناس آموزش
  • خانم نرجس عسکری کارشناس آموزش