ریاست دانشگاه

چهارشنبه 19 بهمن 1395
آمار بازدید : 1615

 نام و نام خانوادگی: رجبعلی برزوئی

 رشته تحصیلی : ریاضی

 مرتبه علمی : استاد تمام

 آدرس الکترونیکی : borzooei@hatef.ac.ir

 رزومه فارسی : رزومه کامل فارسی دکتر برزوئی