تماس با ما

پنج شنبه 5 مهر 1396
آمار بازدید : 6973

شماره تلفن عمومی دانشگاه 

 

 

 

 

 

05433294456

05433294457

کارشناسان آموزش داخلی 1

دبیرخانه داخلی 2

امورمالی داخلی 3

 

 

دورنگار

 

05433294453

 

مدیر آموزش

 

05433294460

 

مرکز آموزش های آزاد

05433294451

انفورماتیک

05433294452

روابط عمومی

 

05433294452

 

انتشارات

 

05433294461

 

حراست

 

05433294459

 

 

آدرس دانشگاه

 

ایران ، زاهدان ، خیابان بزرگمهر، موسسه آموزش عالی هاتف

 

صفحات دانشگاه در فضای مجازی

Image result for ‫تلگرام‬‎