گروه حقوق

سه شنبه 6 شهريور 1397
آمار بازدید : 4268

مقطع کارشناسی ناپیوسته

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

سرفصل های وزارت علوم

  • کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ( دانلود  )
  • کارشناسی حقوق ( دانلود )
  • کارشناسی ارشد حقوق گرایش عمومی ( دانلود )