اطلاعیه مهم صندوق رفاه برای نیمسال دوم 97-98

يكشنبه 18 فروردين 1398 کد خبر : 1230
آمار بازدید : 97

قابل توجه دانشجویانی که پیامک تأیید صندوق رفاه مبنی بر مراجعه به بانک را دریافت کرده اند

آندسته از دانشجویانی که پیامک تأیید صندوق رفاه مبنی بر مراجعه به بانک را دریافت کرده اند حداکثر 20 روز از تاریخ دریافت پیامک می بایست به بانک مراجعه و تشکیل پرونده دهند.