پذیرش بدون آزمون دانشجو از بهمن 1397

دوشنبه 24 دي 1397 کد خبر : 1201
آمار بازدید : 1360

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کاردانی ، کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کاردانی ، کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی

رشته ها

رشته ها

جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمایید

مدارک مورد نیاز ثبت نام :

  • 2 سري کپي شناسنامه و کارت ملي
  • اصل مدرک دوره قبل
  • 6قطعه عکس 4*3
  • 2 سري کپي برابر اصل کارت پايان خدمت( در صورت وجود)

 

جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمایید